Ako môže Vaša spoločnosť krok za krokom zabezpečiť lepšiu udržateľnosť? Podstatné je rozobrať si najskôr riziká a možnosti, ktoré pre spoločnosť vyplývajú. Nejde pritom iba o environmentálne aspekty, ale aj o oblasť sociálnych aspektov a zodpovedného podnikového riadenia, ktoré sú známejšie pod skratkou ESG (Environment, Social, Governance).

Presne tu sa o slovo hlási test udržateľnosti! Umožňuje oboznámiť sa s dôležitými témami ESG a získať prehľad o stave spoločnosti v rozličných oblastiach súvisiacich s udržateľnosťou. V správe prispôsobenej Vašim údajom sa zároveň môžete inšpirovať podnetmi na prípadné opatrenia na zlepšenie.

Ako to funguje?

Tri jednoduché kroky, aby ste sa približne za 7 minút dopracovali k výsledku:

  1. „Spustiť test udržateľnosti“ a v troch moduloch (životné prostredie, sociálne aspekty a zodpovedné riadenie podniku) zodpovedať otázky.
  2. Výsledky z každého z uvedených troch modulov a takisto celkový výsledok sa zobrazia hneď na konci testu udržateľnosti.
  3. Následne si môžete nechať preposlať individuálnu správu o výsledkoch, v ktorej je uvedený dosiahnutý počet bodov a zopár konkrétnych návrhov na prípadné zlepšenia.

Ak máte nejaké otázky v súvislosti s výsledkami, Oberbank Vám v spolupráci s Terra Institute rada pomôže!

To je jedna z úloh spoločnosti Terra Institute

Terra Institute je kompetenčné centrum pre rozvoj a zavádzanie inovácií a opatrení zameraných na udržateľnosť v podnikoch a spoločnostiach. Prostredníctvom poradenstva, koučingu, školení a výskumu sa Terra Institute usiluje prinášať nové impulzy pre rozvoj novej udržateľnej ekonomiky.