Jak se může Vaše společnost postupně stát udržitelnější? Nejprve je vhodné se podívat na rizika a příležitosti Vaší společnosti. Nejedná se pouze o environmentální aspekty, ale také o oblast sociální a oblast správy a řízení podniků – známější pod zkratkou ESG (Environment, Social, Governance).

Právě zde přichází na řadu test udržitelnosti! To Vám nabízí příležitost zabývat se důležitými tématy ESG a získat přehled o stavu Vaší společnosti s ohledem na udržitelnost v různých oblastech. Kromě toho můžete obdržet návrhy možných opatření na zlepšení ve zprávě přizpůsobené Vašim požadavkům.

Jak to funguje?

Třemi jednoduchými kroky dosáhnete výsledku za přibližně 7 minut:

  1. Spusťte „kontrolu udržitelnosti“ a odpovězte na otázky ve třech modulech (životní prostředí, sociální oblast a řízení).
  2. Na konci „kontroly udržitelnosti“ okamžitě obdržíte jednotlivé výsledky za tři moduly a také celkový výsledek.
  3. Poté si můžete nechat zaslat individuální zprávu o výsledcích s dosaženým skóre a konkrétními návrhy na případná zlepšení.

V případě jakýchkoli dotazů k výsledkům Vám Oberbank ve spolupráci s Terra Institutem ráda pomůže!

Toto je stránka společnosti Terra Institute

Terra Institute je kompetenční centrem pro rozvoj a zavádění udržitelnosti a inovací v podnikání a společnosti. Prostřednictvím poradenství, koučování, školení a výzkumu se Terra Institute snaží poskytovat podněty pro rozvoj nové udržitelné ekonomiky.